Stavební pozemky v Lomnici u Sokolova
Stavební pozemky v Lomnici u Sokolova
I n v e s t o r

SD Bohemia Group a.s.
Ukrajinská 10/1488
100 00  Praha 10
tel. 271 016 111
www.sdbohemiagroup.cz

SD Bohemia Group a.s.
 

P r o d e j   p a r c e l

SD Bohemia Group a.s.
Ukrajinská 10/1488
100 00  Praha 10
tel. 731 126 095
www.sdbohemiagroup.cz

SD Bohemia Group a.s.

Kontaktní osoba:
Ing. Iva Riegertová
 

Financování

Platba s použitím hypotečního úvěru (ručení kupovaným pozemkem)

 • Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu tří pracovních dnů. V této lhůtě klient obdrží návrh rezervační smlouvy a ostatní podklady k prostudování.
 • Rezervační smlouva, rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč je započítán jako první záloha na kupní cenu pozemku a je splatný do pěti dnů od uzavření smlouvy převodem na bankovní účet společnosti. Rezervační smlouva je závazná, tzn. že pokud klient po podpisu smlouvy z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá. (Rezervační smlouva je uzavírána na dobu 30 dnů, poté se uzavírá Smlouva o budoucí koupi).
 • Smlouva o budoucí koupi upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím a specifikuje kupovanou nemovitost, její cenu a výši jednotlivých záloh, které jsou stanoveny takto:
  • druhá (hotovostní) záloha ve výši vyplývající ze smlouvy o hypotečním úvěru – úhrada do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí koupi
  • doplatek kupní ceny ve výši sjednaného úvěru - úhrada čerpáním hypotéčního úvěru do 10 dní ode dne vkladu zástavní smlouvy týkající se Budoucího předmětu převodu do katastru
 • Kupní smlouva a předání pozemku. Kupní smlouva bude uzavřena po úhradě doplatku kupní ceny, následně bude pozemek předán klientovi

Platba v hotovosti

 • Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu tří pracovních dnů. V této lhůtě klient obdrží návrh rezervační smlouvy a ostatní podklady k prostudování.
 • Rezervační smlouva, rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč je započítán jako první záloha na kupní cenu pozemku a je splatný do pěti dnů od uzavření smlouvy převodem na bankovní účet společnosti. Rezervační smlouva je závazná, tzn. že pokud klient po podpisu smlouvy z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá. (Rezervační smlouva je uzavírána na dobu 30 dnů, poté se uzavírá Smlouva kupní).
 • Kupní smlouva a předání pozemku, kupní smlouva upravuje vztah mezi kupujícím a prodávajícím a specifikuje kupovanou nemovitost, její cenu a způsob její úhrady. Po úhradě celé kupní ceny bude pozemek předán klientovi.


 

 

 

O projektu   |   Lokalita   |   Ceník   |   Financování   |   Fotogalerie   |   Formulář   |   Kontaktní informace