O projektu

VELKÉ SLEVY POZEMKŮ - viz. ceník

Lomnice u Sokolova - pozemky pro výstavbu rodinných domů

Projekt v Lomnici u Sokolova nabízí celkem 22 pozemků určených k individuální výstavbě rodinných domů. V současnosti jsou dokončeny a zkolaudovány veškeré inženýrské sítě (plyn, vodovodní řad, elektřina, dešťová a splašková kanalizace) a dále komunikace včetně chodníků a veřejné osvětlení.

soubor PDF Situace pozemků
(soubor PDF, 920 kB)